Behöver man körkort till snöskoter?

Att köra snöskoter är ett populärt sätt att ta sig fram och roa sig under vinterhalvåret. Detta speciellt i våra norra delar av landet. Turister tycker om det för häftig underhållning. De bofasta använder snöskoter både för sina inköp på vintern samt även för arbete.

Alla vet dock inte att det krävs ett förarbevis för att framföra en snöskoter, vilket kan jämföras med ett vanligt körkort. Dock är det fristående kortet för enbart snöskoter inte lika komplicerat att ta som ett normalt körkort för bil.

Du som tog ditt körkort innan 1 januari 2000, får köra snöskoter med hjälp av ditt körkort

Undantag från alla regler ska ju alltid finnas, och så även här. Du som har tagit ditt körkort eller traktorkörkort innan den 1 januari 2000, har helt plötsligt rätt att köra snöskoter på enbart sitt körkort. De som tagit sitt körkort efter detta datum, måste inneha ett speciellt förarbevis för snöskoter.

Vi kan då undra vad detta beror på. Är de som tog körkort innan 1 junuari 2000 skickligare förare, eller är det så att utbildningen för körkort blivit så pass mycket sämre efter 1 januari 2000 så att det inte finns en möjlighet i världen att dessa körkort kan få gälla för framförandet av en snöskoter? Ja, där har vi något att grubbla på. Det är dock precis som med så mycket annat i vårt inkonsekventa samhälle, med regler uppställda av människor som inte har någon kapacitet att se ett klart samband.

Att det skulle vara någon skillnad i hänseende till ett äldre eller yngre körkort när det kommer till frågan att framföra en snöskoter kan i alla fall inte jag se, men jag kan naturligtvis ha fel och vi får ytterligare än gång vika oss för lagens snedvridna synsätt. Nu vet du dock var, när och hur du behöver ett körkort när det gäller att köra snöskoter.