Dator och datorprogram som hjälp när man tar körkort

I dag finns det en mängd olika hjälpmedel och program till hjälp för att plugga inför teoriprovet. Programmen sparar både tid och ger körkortseleven praxis inför det riktiga teoriprovet som är utformat på samma sätt. Många ungdomar, de flesta med stor datavana, upplever teoriprogrammen som enklare att hantera istället för pärmar och böcker på trafikskolan. Programmet beställs och levereras sedan hem på CD-rom skiva. I skivan finns en databas med närmare 1000 frågor för behörighet B och cirka 600 frågor för behörighet A.

Programmet är tänkt att täcka alla olika kombinationer som kan tänkas uppkomma på det riktiga teoriprovet. När det kommer nya trafikregler och andra eventuella trafikändringar och lagar så går skivan enkelt att uppdateras via internet. På så sätt så blir inte skivan förlegad och kan kanske gå i arv till eventuellt syskon. Dessa datorprogram är ofta enkla att installera och att använda och innehåller också en utförlig installationsanvisning om det skulle behövas.

Ett exempel på ett teoriprograms innehåll är:

▪ Automatisk uppdatering via Internet.
▪ Högkvalitativa bilder som illustrerar verkliga trafiksituationer.
▪ Fleralternativsfrågor där endast ett svarsalternativ är rätt liksom vid vägverkets teoriprov.
▪ Översikt på dina frågor, markera frågor du är osäker på och återkom till dem senare.
▪ Efter en avslutad övning kan du se vilka frågor du besvarat fel respektive rätt på.
▪ Automatisk rättning där resultatet visas utförligt med diagram.
▪ Gör ett riktigt prov på tid.

Programmet kostar cirka 250 kronor och kommer hem till brevlådan inom loppet av ett par dagar. Det finns också andra specialtillval för den intresserade och den som kanske är i behov av det. Exempelvis så kan man köpa med ljudstöd där det går att få frågor och svarsalternativ upplästa av en röst, något som kan vara bra för den som har läs och skrivsvårigheter. Detta ljudstöd är inbyggt och kräver inte någon installation av ear-plugs, uppläsningen av frågor är tillgängligt både vid övningarna och i vid testproven som finns i programmen. Det finns också möjlighet att få frågor och svar på engelska om så önskas.

Många som tar sitt körkort i dag väljer att göra mycket av teorin hemmavid. Det spar tid och går att göra närsomhelst på dygnet. Den valfriheten är attraktivt för många. Det är ofta lättare att lära sig när man kan se trafiksituationerna visualiseras på skärmen i rörelse än när man läser om dem i tryckt text.

På nätet finns också sidor med ordlistor med klickbara länkar som förklarar termer inom trafik och fordonsförståelse. Ungdomens vana att söka fakta och information på nätet gör att denna typ av information förfaller sig enklare och naturligare för många. Att kunna mäta sin kunskap genom övningstester i de olika teoriprogrammen gör också att man kan få veta ungefär hur man ligger till kunskapsmässigt och när man känner sig redo för att göra det riktiga teoriprovet inför körkortet. Testen inger också en trygghet, något som också är viktigt att känna innan det är dags för det stora testet.