Framtidens bilar?

framtidens-bilar

När Henry Ford skapade sin T-Ford så trodde nog inte många att bilar i framtiden skulle utgöra en utmaning för vår miljö och vårt klimat. Men nu är vi en situation där v snabbt behöver fasa ut de traditionella bensindrivna bilarna och byta ut de mot framtidens miljövänliga bilar. Miljöbilar kan vara många saker. Det kan vara bilar som faktiskt går på bensin men med mycket höga krav på låg bränsleförbrukning. Det kan vara bilar som går på etanol, som visserligen släpper ut växthusgaser, men som inte påverkar klimatet lika mycket som bensinbilar. Och det kan vara elbilar, eller hybrider, d v s bilar som drivs med både el och bensin.

Elbilen har faktiskt en lång historia. På laddaelbilen.se kan man läsa den i sammandrag. Där står att läsa att den första elbilen, eller snarare hybriden, tillverkades 1900. Eldrivna bilar har alltså funnits sedan bilens barndom. Men eftersom man inte kunde se de problem som senare skulle uppstå så blev förbränningsmotorn istället dominerande eftersom elbilar ansågs för klena.

Nu efter många om och men så erbjuder alla stora tillverkare elbilar och för den som har bilen för att köra i stadstrafik så finns det inte mycket att bekymra sig om. För de som ska köra längre har det dock varit ett problem att man inte kommer lika långt på en laddning som man gör på en full tank med en bensinbil. Den nya generationen elbilar håller dock på att sätta detta påstående på skam och mångas blickar riktas nu mot Kalifornien och Tesla, som gör inte bara elbilar med lång räckvidd utan även snygga sådana.