Mobilförbudet anses inte göra någon nytta

I vintras kom det en ny trafiklag som säger att man inte får använda mobiltelefoner eller någon annan kommunikationsutrustning när man kör bil. Det blev bland annat förbjudet att sms:a och kolla sociala medier osv samtidigt som man framför bilen. Det kan resultera i böter upp till 4000 kr.

Men Katja Kircher, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) säger att lagen inte gör någon nytta. Man har ännu inte kunnat uppvisa någon forskning på att just mobiltelefoner och liknande har en avgörande inverkan på vårt trafikbeteende och sambandet mellan olyckor. Hon menar att det är svårt att se ett samband när mobiltelefonanvändningen i bilarna ökar samtidigt som olyckorna minskar. Hon jämför mobiltelefonanvändningen med andra störande moment i bilarna. Det finns så mycket annat som kan få oss att tappa koncentrationen i trafiken. Det kan vara musik eller barn som kan få oss att hamna i en olyckssituation. Att då lagstifta mot en sådan sak är helt onödigt. Det är en distraktion och då skulle man också ha en lag som säger att man inte får prata med sina barn? Det skapar ingen bättre trafiksäkerhet.

Det som VTI vill få fram med sitt uttalande det är att vi måste börja med att forska kring användningen av mobiltelefoner i trafiken först. Efter det kan vi ta ställning till om lagen ska finnas eller ej. Idag gör den ingen nytta all.

Läs hela pressmeddelandet i sin helhet här: http://www.vti.se/sv/pressrum1/?id=#/pressreleases/lag-mot-mobil-i-bil-inte-raett-vaeg-1015490

Information om lagen mot mobiltelefoner i bilen här: Trafikregler – Nya och gamla