Olika typer av körkort

Motorcykelkort

Det behövs andra kunskaper för att köra motorcykel än vad som krävs för att köra en vanlig bil. Vill en person köra motorcykel i Sverige så krävs ett A-körkort. Vill man köra en lätt motorcykel med en slagvolym på max 125 kubikcentimeter så är kravet att vara fyllda 16 år och inneha ett A1 körkort. För att köra en mellanstor motorcykel med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilo krävs att man är minsta 18 år och innehar ett A2-körkort. Med ett A-körkort har man rätt att köra tvåhjuliga motorcyklar oavsett motoreffekt och slagvolym. För att inneha ett A-körkort krävs det att du fyllt 24 år, ett undantag finns och det är om personen haft körkort B i två års tid har man rätt att ta A-körkort vid 20-års ålder.

Personbil och lätt lastbil

Det finns tre olika körkortsbehörigheter för personbilar: B, B utökad och BE. För att kunna ta körkort B med rätt att köra personbilar och lätta lastbilar krävs det att det att man är minst 18 år fyllda. Lastbilen får inte väga mer än max 3500 kilo och samma gäller om bilen ska dra ett släp, den sammanlagda vikten på bil och släp får inte överstiga maxvikten på 3500 kilo. Om man vill dra tyngre släp än så kan man välja körkort B-utökad vilket innebär att man har rätt att dra ett släp som väger mer än 750 kilo förutsatt att den sammanlagda totalvikten inte överstiger en maxvikt på 4 250 kilo. Åldersgränsen för utökad B är 18 år. Körkortstypen BE innebär att du kan köra lätta lastbilar och personbilar med en totalvikt på 3500 kilo som får dra släpvagnar med en maxvikt på 3500 kilo. Åldersgränsen för detta körkort ligger på 18 år.

Tung lastbil

Det finns fyra typer av körkortsbehörigheter för tung lastbil: C1, C1E, C och CE med skillnaden hur tunga lastbilar och tillkopplade släpvagnar som personen ska köra. För att ta C1-körkort så krävs det att du är minst 18 år och ska köra medeltunga lastbilar på 7500 kilo. C1E ger samma rättigheter som C1 men man har rätt att dra tyngre släpvagnar, bilens och släpvagnens sammanlagda vikt får inte överstiga 12 000 kg. Åldergräns 18 år gäller även här. För att kunna ta ett C-kortet som ger rätt till att köra tunga lastbilar och personbilar så måste man vara 21 år fyllda. Samma gäller för CE men då får du också dra en eller flera släpvagnar utan någon övre viktbegränsning. En elev som går en yrkesutbildning för att köra godstransporter med tung lastbil har rätt att ta C och CE-korts behörighet redan vid 18 års ålder.

Traktorkörkort

För att ta traktorkort krävs det att man är 16 år fyllda. Vid särskilda skäl så kan man få ta kortet redan vid 15-års ålder. Traktorkortet ger rätt till att köra traktor på väg. Du behöver inte ha ett traktorkort om du endast ska köra sträckor på gård, till och från arbetsplats eller mellan en gårds ägor exempelvis.