Om att ta körkort för epatraktor

Epa-traktorn – Frihet på 4 hjul

Om du skall köra en epatraktor gäller vissa särskilda regler beträffande trafiksäkerhet och trafikkunskaper, vilket ställer stora krav på dig som förare. Det krävs ett särskilt traktorkort för att kunna köra en epatraktor, vilket tillåter dig att köra i högst 30 km/timme på landsväg. Detta traktorkort gäller både för en epatraktor, vanlig traktor, motorredskap klass II och moped klass II.

Du behöver inte ett traktorkort om du endast framför fordonet på kortare landsvägssträckor, om du kör mellan dina arbetsplatser eller mellan gårdens ägor. Du måste ha fyllt 16 år för att kunna ta traktorkort, ha giltigt körkortstillstånd och ha genomfört ett godkänt kunskapsprov.

Vid särskilda omständigheter kan du ta ett traktorkort redan när du fyllt 15 år. Du måste dock ha åldersdispens från Trafikstyrelsen för detta. Prövning för åldersdispens har en ansökningsavgift på 300 kronor och denna avgift skall vara betald före det att prövningen sker. Du får information om körkortsfrågor och åldersdispens om du kontaktar Trafikstyrelsens kundtjänst.

Om du har körkort med behörigheten AM, som är för moped klass I, har du tillåtelse att även köra traktor och epatraktor. Du kan ta detta körkort från det att du fyllt 15 år, vilket ger dig chansen att framföra traktorer eller epatraktorer vid en tidigare ålder.

När du tar en AM-utbildning lär du dig saker som är till nytta om du senare skall ta körkort för personbil. Denna utbildning bör påbörjas vid 14 år och 9 månader för att du skall kunna ta körkortet då du fyllt 15 år. Om du skall köra traktor i ditt jordbruk eller köra epatraktor måste du dock vänta tills du fyllt 16 år för att få ta ett traktorkort som är specialanpassat för jordbruk.