Trafikregler – nya och gamla

1916 kom de allra första lagkraven på vad en bilförare skulle kunna hantera för att få köra bil. Kraven var inte stora utan de räckte med att kunna de få trafikreglerna som fanns samt att föraren hade lite kunskap om själva fordonet. 1923 blev kraven en aning hårdare, då var det nämligen också viktigt att vara en god bilförare och att man var kunnig med sitt fordon. Det skulle dröja ända till 1948 innan kraven på körskicklighet och försiktighet i trafiken skulle komma. Ytterligare tio år senare, 1958, så kom även krav på ett gott beteende i trafiken, men fortfarande så är det skicklighet i att köra bil som är det allra viktigaste.

I början av sextiotalet så kom regeln att det är viktigt att förstå trafikreglerna och inte bara kunna dem utantill. 1968 bildades Trafiksäkerhetsverket och en allt mer strukturerad plan för förarutbildningen började sakta men säkert skapas. I dagens körkortsutbildningar så läggs stor vikt vid människans beteende i trafiken. Eleverna får lära sig att det är människans begränsningar i trafiken som är den största faran.

I 20 år har EU länderna försökt enas om en gemensam alkoholgräns men misslyckats med att komma överens. Inom EU sker ca 1,3 miljoner olyckor i trafiken per år medan ca 40 000 omkommer och 1,7 miljoner skadas. Många av dessa olyckor är alkoholrelaterade, andra berusningsmedel som narkotika, trötthet och bilister som kört utan säkerhetsbälte. Skärpta regler och hårdare krav skulle kunna minska olyckorna. Svårast att komma åt är bilister som kör bil när de är trötta. I Sverige är det nolltolerans med narkotikapreparerade ämnen vid körning, lagen inträdde 1999. Promillehalten gällande alkohol ska ligga under 0,2 promille.

Dåligt beteende i trafiken är det som orsakar flest olyckor. Något som är väldigt dåligt att göra när man kör bil är att ta blicken och därmed uppmärksamheten från vägen. Enligt statistik från USA är 16 procent av alla olyckor som sker uppmärksamhet relaterade och då är mobiltelefonen högt upp på störande moment.

Den 1:a december 2013 infördes en ny lag i Sverige med anledning av detta. Nu är det helt förbjudet att:

• Skicka sms
• Ägna sig åt sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter
• Titta på film
• Knappa på GPS- navigatorn
• Spela spel på mobilen
• Söka låtar på Spotify
• Böja sig ner för att plocka upp t.ex. en tappad telefon

Bryter man mot någon av dessa punkter så riskerar man, förutom att orsaka en olycka, böter till upp till 4000 kronor. Att prata i mobiltelefonen medan man kör bil finns det fortfarande ingen lag för men tar man upp telefonen och ringer mitt i en mycket uppmärksamhetskrävande situation så kan man bli bötfälld ändå. I våra grannländer Danmark och Finland är det strängt förbjudet att prata i mobiltelefonen vid bilkörning. Anledningen till varför just mobilpratning inte kom på listan över förbjudna aktiviteter gällande mobilen är för att du fortfarande kan titta på vägen medan du pratar, det kan du inte medan du kollar in Facebook, skriver SMS och tittar på film.