Viktigt att använda reflex på vintern

Att det är viktigt att bära reflex i vintermörkret, har vi hört och informerats om i decennier men fortfarande så är det många som slarvar med detta viktiga skydd. En reflex är ett skydd som ger både dig som fotgängare ett bra skydd från att inte kunna ses, samtidigt som du visar hänsyn till dina medtrafikanter så att de inte längre behöver vara oroliga att missa dig.

Det är konstigt med lagar och regler gällande synbarhet i mörker

Är du en cyklist, så är du av lagen tvingad att använda lyse efter mörkrets inträde. Är du motorfordonsförare så är du av lagen tvingad att använda bilens eller motorcykelns belysning hela dagen. Är du fotgängare, så finns det bara rekommendationer att du bör bära en reflex. Speciellt i vintermörkret. Detta måste ju kunna ses som ytterst märkligt, att efter så många år kampen om att alla ska bära reflex har pågått så är vi fortfarande bara vid en rekommendation.

Jag tror att de inte skulle vara något som helst problem med att skapa en lag, som i alla fall säger att vi måste bära en reflex av något slag under vinterhalvårets månader. Ungefär under samma tid som bilen skall vara försedd med vinterdäck.

Av all forskning så vet vi att om vi står inför en risk att erhålla böter för någon form av förseelse så är vi mera benägna att följa regler. Detta kanske skulle kunna rädda flera liv på våra vintervägar, och jag tror egentligen inte att någon av oss skulle ha något emot att det var lag på att vara synlig i trafiken för alla.

Enligt mig en helt naturlig lag som måste till, då vi inte lyckats med att lösa detta problem under flera decennier.